Cursusaanbod

Cursussen op alle niveaus in groep of privé

Voor alle cursussen geldt, dat het lesprogramma gebaseerd is op een standaard cursus, behalve in het geval van privé en/of de Conversatielessen.

Alle cursussen bestaan uit 12 lessen van 1’5 uur (1x per week doorlopend, behalve in schoolvakanties).

De lesroosters worden van maandag t/m vrijdag ingepland, zowel overdag als ’s avonds.

Tijdstip overdag:      tussen 11 en 16 uur  (mogelijkheid om aan te passen aan vraag deelnemers)

Tijdstip ’s avonds:

  • groep 1  →   18:45 – 20:15
  • groep 2  →   20:30 – 22:00

ORGANISATIE SAMENSTELLING GROEPEN  EN ROOSTERS

De docent inventariseert eerst alle aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.

Aan de hand van de verstrekte informatie volgt de samenstelling van de groepen. Dit gebeurt op basis van niveau plus de door cursisten opgegeven beschikbaarheid.  De docent zal, indien mogelijk, rekening houden voorkeuren van cursisten (dag/ tijdstip). Vermeld s.v.p. in het Inschrijfformulier duidelijk de opties.

Hierna ontvangen alle cursisten een definitieve bevestiging per mail met informatie over dag/ tijdstip over de cursus waarin zij zijn ingedeeld.

GROEPEN

De groepen bestaan uit max. 6 personen. Op deze manier ontstaat er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht, en kan de docent rekening houden met onderlinge verschillen o.a. qua leerstijl en werkritme. De docent zal er tegelijkertijd voor waken dat het belang van de groep in zijn geheel niet ondergesneeuwd raakt.

De kracht van groepslessen berust op de kans om elkaar te kunnen aanvullen én de dynamiek van spreekvaardigheid te vergroten.

PRIVÉ

Privélessen richten zich volledig op de individuele behoefte en leerdoelen van de cursist.

Tijdens een persoonlijk intakegesprek wordt samen in overleg met de docent een keuze gemaakt over het lesprogramma op maat, te gebruiken lesmateriaal én lesdag/ tijdstip. Indien nodig/ mogelijk, bestaat eventueel de mogelijkheid om af te wijken van de bovenvermelde reguliere lestijden.

CONVERSATIELESSEN

De conversatielessen  kunnen zowel in groep (max. 4 personen) als privé worden gegeven.

Deze lessen zijn geschikt voor mensen die bijv. eerder een cursus Spaans hebben gevolgd én die zich expliciet willen concentreren op het oefenen van de taal. Om hier aan deel te kunnen nemen is voorkennis van grammatica en woordenschat op minimaal niveau A2 nodig.

Lesmateriaal + Lesprogramma groepen en/of privé: voor de conversatielessen is het in principe niet nodig om een boek aan te schaffen. De docent overlegt eerst met alle deelnemers per niveau de interesses/ voorkeuren m.b.t. de keuze van onderwerpen. Verder informeert de docent over te toe te passen werkwijze.


Ga verder naar:           Tarieven    |    Lesmateriaal