Lesmateriaal

Practicar Spaans maakt gebruik van Caminos nieuw  (deel 1 t/m deel 3).

Elk deel refereert aan het niveau volgens de richtlijnen van het Europees Referentie Kader (ERK).

Het betreft een communicatieve leergang die naast boeken én audio, aan cursisten óók de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van extra gratis materiaal online.

Daarnaast maakt de docent regelmatig gebruik van aanvullend eigen lesmateriaal, waarvan de cursisten gratis over kunnen beschikken.

Elk deel van Caminos nieuw bestaat uit het volgende:

–        Tekstboek + audio cd   (audio kan gratis worden gedownload)

–        Oefenboek + audio cd   (audio kan gratis worden gedownload)

–        Extra gratis materiaal online     (verblijvend gebruik)

Belangrijk:

De cursisten zijn niet verplicht om zelf aan te schaffen:  Tekstboek (deel 1 + deel 2).

Zij kunnen deze 2 boeken van de docent lenen tegen vooruit betaling van een borg t.w.v.  € 25,-

Na afloop van de cursus én na persoonlijk inleveren van het boek in goede staat, ontvangt de cursist op de laatste lesdag van de cursus de borg terug (per direct én contant).

Lesmateriaal die cursisten wél zelf dienen aan te schaffen om deel te kunnen nemen aan de (standaard) cursussen:

BEGINNERS  (A1 + A2)

–        Oefenboek:  deel 1     € 34,-

(HALF) GEVORDERDEN (B1 + B2)

–        Oefenboek:   deel 2:   € 31,25

GEVORDERDEN (C1 + C2)

–        Tekst- en Oefenboek + audio  (alles samen)     deel 3:   € 47,75

 

Voor de Conversatielessen is het in principe niet nodig om een boek aan te schaffen. De docent overlegt eerst met alle deelnemers per niveau over de  interesses/ voorkeuren m.b.t. de keuze van onderwerpen.

Lees meer bij   Algemene informatie     |       Tarieven

 

Voor meer informatie over Caminos (deel 1 t/m 3), raadpleeg de site van uitgeverij Intertaal

 

Informatie over het lesmateriaal online van Caminos nieuw.