(Half) gevorderden

Niveau (Half)gevorderden B1 is het vervolg op niveau Beginners A2.

Dit vervolgniveau is tevens onderverdeeld in twee daaropvolgende fasen, nl. B1 en B2. De bestaande leergangen beschikken over lesmateriaal per fase, respectievelijk op niveau B1 én B2.

Om te kunnen spreken van niveau (Half)gevorderden in zijn geheel, is het óók van belang om beide fasen naar tevredenheid te hebben doorlopen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die bij niveau (Half)gevorderden ( B1 óf B2) behoren:

1. Verdieping/ uitbreiding van grammatica én woordenschat m.b.t. verschillende onderwerpen die eerder bij niveau Beginners (A1 + A2) zijn behandeld, zoals bijv.:

–        verschil in informatie door gebruik te maken van Indicativo óf Subjuntivo

–    vervolg van de tegenwoordige tijd van Subjuntivo én introductie van verleden tijden    hiervan (Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto)

–    uitdrukkingen met Subjuntivo (bijv. om gevoelens en meningen te uiten), Subjuntivo in combinatie met verschillende soorten zinnen.

–      gebruik van voegwoorden als inleiding tot verschillende informatie, uitdrukkingen om een verhaal te structureren

–        actieve zinnen versus passieve zinnen

–        vorming van zelfst. naamwoorden én werkwoorden d.m.v. gebruik achterzetsels

–        verandering in betekenis van bijv. naamwoorden door gebruik van ‘ser’ versus ‘estar’

2. Woordenschat uitbreiden/ introduceren m.b.t. de volgende onderwerpen:

–        activiteiten beoordelen, meningen uitdrukken, een klacht indienen, reageren op een voorstel, over producten praten, uiting geven van kennis hebben over iets óf (on)zekerheid tonen, praten over middelen om te communiceren, diensten aanbieden/ uitwisselen, praten over het onderwijssysteem,

praten over veranderingen, statistieken en over relaties/ conflicten tussen personen, etc.

Om het niveau te testen betreffende B1 + B2 kun je gebruik maken van de Instaptoets van Caminos nieuw 2 (leergang om Spaans te leren – niveau (Half)gevorderden ). ¡MUCHA SUERTE!

De opdrachten en antwoorden voor zelfcontrole zijn op internet gratis te downloaden via: B1 + B2 .

Wil je het resultaat met ons bespreken als voorloper op de keuze voor een cursus?  Neem gerust contact op.    Tel.:  31+ 06 52144263


Lees meer bij   Cursusaanbod  |  Tarieven  | Roosters  |  Lesmateriaal  |   Schrijf je nu in